Vassfjellnett SA har besluttet at RealNett overtar betjening av eksisterende kunder og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Vi overtar eierskapet til samme infrastruktur fra 1.1.2020. 

  

Det betyr i praksis at Vassfjellnett SA avslutter sin virksomhet 31.12.2019, og at RealNett AS har overtatt ansvaret for all drift og vedlikehold av Vassfjellnett SA sin infrastruktur fra 11.okt. Fra samme dato overtok vi også betjeningen av post@vassfjellnett.no og faktura@vassfjellnett.no. Telefonnummeret til Vassfjellnett SA er viderekoblet slik at alle henvendelser besvares vårt kundesenter.

 

Vi har planlagt en omfattende oppgradering av stammen i infrastrukturen, i tillegg til oppgradering av sendere/mottakere og hjemmesentraler/trådløse rutere ute hos kundene. Vi vil i løpet av oktober kontakte alle eksisterende kunder direkte for å informere om mulighetene i forbindelse med overtakelsen. 


Har du spørsmål kan du kontakte RealNett AS på telefon 73205200 eller epost privat@realnett.no.

Adresse:
Vestre Rosten 85
7075 TILLER

Telefon:
73 20 52 00

Bedrift:
kundesupport(a)realnett.no


Privat:
privat(a)realnett.no

© 2015-2020 RealNett AS - alle logoer og merkevarer er RealNetts eller de respektive eiernes eiendom